10.4. jiné měřicí přístroje, aparáty a zařízení. (2016-02-08)
10.4. jiné měřicí přístroje, aparáty a zařízení. (2016-01-15)
10.4. jiné měřicí přístroje, aparáty a zařízení. (2015-12-01)

- Olovnice.

- Měřiče zrychlení.

- Audiometry.

- Akustické měřicí přístroje.

- Aerometry.

- Lihoměry.

- Výškoměry.

- Ampérmetry.

- Anemometry.

- Zeměměřičské přístroje.

- Miskové váhy.

- Váhy.

- Barometry.

- Přístroje k vážení.

- Tukoměry.

- Průměrky.

- Měřidla pro zemědělské produkty.

- Kalorimetry.

- Sklonoměry.

- Komparátory.

- Vodoměry.

- Elektroměry.

- Přístroje na měření obsahu nádrží.

- Průtokoměry.

- Pravítka k měření.

- Hustoměry.

- Měřicí přístroje na nohy.

- Dálkoměry.

- Dynamometry.

- Ebuliometr.

- Pouzdra na měřicí pásma.

- Galvanometry.

- Geodetické aparáty a přístroje.

- Goniometry.

- Přístroje na měření tvrdosti vody.

- Vlhkoměry (hygrometry).

- Indikátory spotřeby paliva vozidel.

- Indikátory varu [kuchyňské].

- Ukazatele teploty.

- Rychloměry.

- Měřidla.

- Lodní rychloměry.

- Luxmetry.

- Tlakoměry.

- Měřicí přístroje [kromě časoměrných].

- Krejčovské měřicí nástroje.

- Měřicí pásma.

- Mikrometry.

- Miliampérmetry.

- Dálkoměrné latě pro zeměměřiče.

- Oktanty.

- Počítače ujetých kilometrů.

- Ohmmetry.

- Vlnoměry.

- Mikrometrová měřidla.

- Aparáty a zařízení k vážení.

- Laktometry.

- Váhy [osobní].

- Planimetry.

- Dešťoměry.

- Závaží [pro váhy].

- Polarimetry.

- Pyrometry.

- Radiometry.

- Měřicí pásma.

- Sextanty.

- Seismografy.

- Seismometry.

- Ultrazvukové sondy.

- Sondovací olovnice.

- Spektrofotometry.

- Tachymetry (tachymetrické teodolity).

- Tachometry.

- Taxametry.

- Dálkoměry.

- Teodolity.

- Teploměry [včetně lékařských].

- Analytické váhy.

- Typometry.

- Variometry.

- Verniery (noniusy).

- Vakuometry.

- Viskozimetry.

- Voltmetry.

- Wattmetry.

- Měřicí tyče.

- Nivelační latě pro zeměměřiče.

- Kompasy [navigační přístroje].

- Námořní kompasy.

- Zapisovače telefonních poplatků.

- Registrační zapisovače jízdného.

- Příměrné desky.

- Kompasové růžice.

- Ukazatele nabití akumulátorů.

- Zapisovače jízdného.

- Zeměměřičské vytyčovací hranoly.

- Plynoměry.

- Vodováhy.

- Měřidla úrovně vody.

- Dopisní váhy.

- Posuvná měřítka.

- Tlakoměry na pneumatiky.

- Odměrky.

- Mincíře.

- Ozvěnové hloubkoměry.

- Přístroje pro měření ponoru lodí.

- Kapátka [kromě lékařských a laboratorních].

- Zámerné kríže [zememericské].

- Inklinometry.

- Pocítace ujetých kilometru.

- Odmerné lžíce.

- Odmerné nádoby [pro domácnost].

- Pocítace ujeté vzdálenosti v mílích.

- Pocítace ujeté vzdálenosti v mílích a souvisejících údaju.

- Merice tlaku.

- Dálkomery, merice vzdáleností.

- Otáckomery.

- Zarízení na znacení silnic.

- Sonometry, zvukomery [mericí zarízení].

- Cyklometr [cyklopočítače].

- Kuchyňské váhy.

- Vyrovnávací zařízení.

- Kalibrátory.

- Pedometry.

- Refraktometry.

- Tachografy.

- Miskové váhy (část -).

- Průtokoměry (část -).

- Teploměry [včetně lékařských] (část -).

- Elektroměry (část -).

- Teploměry [včetně lékařských] (část -).

- Vodováhy (část -).

- Jiné měřicí přístroje, aparáty a zařízení.

- Měřicí přístroje, aparáty a zařízení.

- Termokamery [měřicí přístroje].

- Ukazatele nabití.

- Seřízené měřicí přístroje, měřítka.

- Indikátory spotřeby paliva.

- Měřicí přístroje.

- Měřicí přístroje.

- Měřicí přístroje, měřítka.

- Měřiče pH.

- Analyzéry.

- Měřicí svorky.

- Naslouchátka vhodná pro osoby trpící tinitem.

- Měřicí přístroje na dotyk.

- Elektronické teploměry.

- Flexometry.

- Měřidla.

- Čidla vlhkosti.

- Ukazatele výšky hladiny.

- Měřicí přístroje.

- Měřicí přístroje a zařízení, a to zejména barometry, teploměry, vlhkoměry.

- Měřič fyzické aktivity.

- Rádio s promítacími hodinami a teploměry.

- Optické sítě.

- Teplotní čidla.

- Teploměry.

- Kolorimetry.

- Ultrafialové fotometrické přístroje.

- Meteorologické stanice.

- Indikátory směru větru (pytle).

- Analyzátory složení lidského těla, obsahující váhy.

- Posuvná měřidla.

- Přístroje na určení teploty tekutin.

- Dávkovací zařízení.

- Elektrické teploměry.

- Elektronická počítadla.

- Průtokoměry.

- Ukazatele měřidel.

- Vývody teplého vzduchu s regulací.

- Ukazatelé výšky.

- Vodováhy.

- ukazatele magnetického pole.

- Počítače kilometrů a tachometry.

- Balíkové váhy.

- Rezonátory.

- Zařízení na měření točivého momentu.

- Zařízení na měření dopravy.

- Displeje vah.

- Kolorimetry.

- Kompasy [měřicí přístroje, měniče].

- Konfigurace číselných stupnic na pravítku pro námořní navigaci.

- Vyvažovací závaží na zjištování beztížového stavu ocelových válců.

- Přístroje na měření délky.

- Diamantové přezkušovací nástroje.

- Zkoušečky na měření intenzity pole.

- Přístroj na měření síly pole.

- Nivelizační přístroje.

- Měřidla vozidel.

- Kyvadlové lasery.

- Přístroje na měření elektrických parametrů.

- Přístroje na měření indexu tělesné hmotnosti.

- Indikátory vlhkosti.

- Laserové měřicí přístroje.

- Rotační lasery.

- Sonometry.

- Přístroje na sledování činnosti.

- Polohová čidla.

- Váhy.