23.1. zařízení na rozvod tekutin. (2016-02-03)
23.1. zařízení na rozvod tekutin. (2016-02-03)
23.1. zařízení na rozvod tekutin. (2016-02-03)
23.1. zařízení na rozvod tekutin. (2016-02-03)
23.1. zařízení na rozvod tekutin. (2016-02-03)
23.1. zařízení na rozvod tekutin. (2016-02-03)
23.1. zařízení na rozvod tekutin. (2016-02-03)
23.1. zařízení na rozvod tekutin. (2016-02-03)
23.1. zařízení na rozvod tekutin. (2016-02-03)
23.1. zařízení na rozvod tekutin. (2016-02-03)
23.1. zařízení na rozvod tekutin. (2016-02-02)
23.1. zařízení na rozvod tekutin. (2016-01-21)
23.1. zařízení na rozvod tekutin. (2016-01-20)
23.1. zařízení na rozvod tekutin. (2016-01-20)
23.1. zařízení na rozvod tekutin. (2016-01-14)
23.1. zařízení na rozvod tekutin. (2016-01-14)

- Redukční vložky na trubkové spoje.

- Přístroje na změkčování vody.

- Vodní postřikovače.

- Kohoutkové kryty.

- Hydranty.

- Hubice na kohoutky proti rozstřikování vody.

- Kohoutkové rukojeti.

- Sací růžice.

- Redukční ventily na plyn.

- Zařízení na rozvod tekutin.

- Kohoutkové patky.

- Vodní filtry.

- Fontánky na pitnou vodu.

- Plyn (přístroje na dodávku -).

- Chrliče.

- Spojky na trubky.

- Redukční ventily (tlakové) [potrubní součásti].

- Spojky pro pružné trubky (natahovací -).

- Kohouty a kohoutky.

- Vinuté trubky [části zařízení].

- Sifony pro stáčení tekutin.

- Postřikovače trávníků.

- Trubky betonové nebo cementové.

- Pružné trubky.

- Pevné potrubí.

- Ventily [kohoutky].

- Pouliční fontány.

- Okapové žlaby.

- Nádrže na plynné nebo kapalné látky.

- Kohoutky.

- Hubice k hadicím na vodu.

- Požární hydranty.

- Hubice k požárním hadicím.

- Spojovací zařízení pro plynové lahve.

- Hydraulické výstupní regulátory.

- Míchací baterie.

- Požární hadice.

- Trubky ke kamnům.

- Pojistné ventily k cisternám.

- Stavidlové uzávěry.

- Trubky a desky (těsnicí spojky).

- Mřížky na zachycování listí pro svislé trubky.

- Ovládací páky pro vodovodní kohoutky.

- Kohouty, pípy.

- Spojovací materiál pro trubky.

- Tesnicí kroužky pro hadice a trubky.

- Kalové nádrže.

- Kohoutky a kohouty.

- Termostatické mísicí baterie.

- Prací trysky.

- Čističe vody.

- Zahradní hadice.

- zavlažovací zařízení.

- Kohoutky (část -).

- Sprchovací nádoby.

- Uzavírací kohouty.

- Sudy na vodu.

- Nádrže na vodu.

- Žlaby.

- Dřezové sprchy.

- Kohouty a kohoutky (část -).

- Rozprašovače do dřezů.

- Vodní postřikovače (část -).

- Přístroje na změkčování vody (část -).

- Míchací baterie (část -).

- Okapové žlaby (část -).

- nádrže na tekutiny (část -).

- Spojovací materiál pro trubky (část -).

- Vodní čerpadla.

- Zařízení na rozvod tekutin.

- cisterny [pro rozvod tekutin].

- spojovací zařízení [pro rozvod tekutin].

- kontrolní zařízení [pro rozvod tekutin].

- Odvodňovací kanály.

- odvodňovací systémy.

- filtry na tekutiny.

- fontánky [pro rozvod tekutin].

- plynové lahve.

- plynové nádrže.

- zavodňovací kanály.

- zavodňovací systémy.

- nádrže na tekutá paliva.

- hubice [pro rozvod tekutin].

- hubice na kohoutek.

- potrubí [pro rozvod tekutin].

- reduktory tlaku [pro rozvod tekutin].

- čističe (tekutin).

- bezpečnostní ventily [pro rozvod tekutin].

- nádrže na tekutiny.

- trubky [pro rozvod tekutin].

- Přístroje na plnění plynem.

- Zařízení na zavlažování rostlin.

- Zpětné klapky.

- Kulové ventily.

- Kolektory.

- Součásti vodovodních kohoutků.

- Kryty kompresních a vypouštěcích nádrží.

- Kompresní a vypouštěcí nádrže.

- Příruby pro potrubí a hadicové systémy.

- Dávkovací zařízení na dávkování pevných nebo kapalných látek.

- Součásti odvodňovacích zařízení.

- Drenážní síto.

- Expanzní ventily.

- Plnicí systémy pro cisterny.

- Systém filtrů.

- Kryty na filtry.

- Filtry.

- Díly k instalaci potrubí.

- Automat na tekutiny.

- palivová nádrž.

- Ohrazení palivových nádrží.

- Dešťové vpusti.

- Spojky.

- Příruční dávkovače tekutin.

- Úchyty na ventily.

- Držadlový mechanismus pro zařízení na rozvod tekutin.

- Skříňka na vodovodní hadici.

- Rozprašovací pistol na polévání.

- Skříňky na hadice.

- Hadice.

- Kryty na systémy odpadních vod.

- Inspekční šachty na sběr kapalin.

- Bewässerungssteuergeräte.

- Přípojky pro zařízení na ovládání průtoku.

- Oddělovač listů.

- Rozdělovače tekutin.

- Kroužky na hubice.

- Hubice.

- části zařízení na rozvod tekutin.

- Těsnění trubek.

- Potrubní izolace.

- Trubkové profily.

- Upevnění trubek.

- Armatury.

- Čističe (plynové).

- Sanitární kohoutky.

- Těsnící zařízení.

- Pečetítka.

- Rozprašovače.

- Nádrže.

- Nádrže na tekutiny.

- Spojovací prstence na trubky.

- Rozprašovače.

- Rozprašovače vody.

- Příslušenství vodovodů.

- Nástavce pro připojení hadic.

- Adhezivní filtry.

- Zařízení na výrobu směsí vzduch/plyn.

- Biologické filtrační vložky.

- Vodní plochy.

- Do země zabudované cisterny.

- Nádoby na čištění tekutin.

- Ovládací zařízení na ventily pro průtok kapalin.

- Prstencové dýzy.

- Rozprašovače vody ve formě mikrokapiček.

- Dešťové svody.

- Drenážní redukční vložky.

- Odvodňovací žlab (části).

- Výčepní systémy.

- Spojovací prvky pro kapaliny.

- Zařízení na rozvod kapalin.

- Nádoby na distribuci tekutin.

- Válcové ohřívače vody.

- Dávkovače tekutin.

- Odlučovače kapalin.

- Dávkovací zařízení na dezinfekci pitné vody.

- Plošiny k rozprašování vody ve formě mikrokapiček.

- Hubice pro rozprašovače vody ve formě mikrokapiček a nátrubky.

- Součásti pro úpravu násavek filtračního zařízení pro bazény.

- Rozpěrky potrubí.

- Dýmky.

- Předfiltry.

- Nekovové vyztužovací články pro hadice.

- Odnímatelné zásobníky na vodu pro dávkovače vody.

- Odtokové guly.

- Těsnění.

- Dno šachty.

- Sifonové kryty.

- Rozprašovací přístroje.

- Rozstřikovací zařízení.

- Cuves pour station de épuration.

- Trubky k rozprašování vody ve formě mikrokapiček a trubkové spojky.

- Ventily.

- Dávkovač vody pro zalévané a rozpustné nápoje a podobné výrobky.

- Kryty na vodní filtry.

- Přístroje pro úpravu vody.

- Strouhy na sběr vody.

- Kropicí zařízení.

- Systémy na studenou vodu.

- Ochranná skla na hubice (k distribuci tekutin).

- Kryty odtokových žlabů.

- Difuzéry.

- Spojky pro vedlejší potrubí v rámci vodovodních sítí.

- Tesnění pro kapaliny.

- Zařízení pro pohyb s kapalinami.

- Fontány.

- palivové klapky.

- Hydraulické přístroje pro zabezpečení kapalinových obvodů.

- Pákové spínače na ventily.

- Nálevky pro usměrňování kapalin.

- Svorky na trubky.

- Formy pro trubky.

- Jímky odpadní vody.

- Nádrže.

- Rámečky filtrů.

- Nádrže na odčerpávání vody.

- Automaty na vodu.

- Automatické rozstřikovače.

- Ručně ovládané kouhouty (ventilů).

- Spojovací prvky hadic.

- Hydraulické regulační ventily.

- Příslušenství pro bazény.

- Nádrže na odpadní vody.

- Odtoky vody.

- Plynové regulátory.

- Ventily s ovladači.

- Zařízení na filtraci vody.

- Hadice na vodu.