13.3. zařízení pro rozvod nebo ovládání elektrické energie. (2016-02-15)
13.3. zařízení pro rozvod nebo ovládání elektrické energie. (2016-02-09)
13.3. zařízení pro rozvod nebo ovládání elektrické energie. (2016-01-15)
13.3. zařízení pro rozvod nebo ovládání elektrické energie. (2016-01-15)
13.3. zařízení pro rozvod nebo ovládání elektrické energie. (2016-01-15)
13.3. zařízení pro rozvod nebo ovládání elektrické energie. (2016-01-14)
13.3. zařízení pro rozvod nebo ovládání elektrické energie. (2016-01-14)
13.3. zařízení pro rozvod nebo ovládání elektrické energie. (2016-01-14)
13.3. zařízení pro rozvod nebo ovládání elektrické energie. (2016-01-14)
13.3. zařízení pro rozvod nebo ovládání elektrické energie. (2016-01-14)
13.3. zařízení pro rozvod nebo ovládání elektrické energie. (2016-01-14)
13.3. zařízení pro rozvod nebo ovládání elektrické energie. (2016-01-14)
13.3. zařízení pro rozvod nebo ovládání elektrické energie. (2016-01-14)
13.3. zařízení pro rozvod nebo ovládání elektrické energie. (2016-01-14)
13.3. zařízení pro rozvod nebo ovládání elektrické energie. (2016-01-14)
13.3. zařízení pro rozvod nebo ovládání elektrické energie. (2016-01-14)

- Adaptéry pro elektrické zásuvky.

- Pantografové sběrače pro elektrické lokomotivy.

- Odporové skříně.

- Koncovky [elektroinstalace].

- Elektrické kabely.

- Bezpečnostní kryty pro elektrické zásuvky.

- Ovládání elektrické energie (zařízení pro -).

- Vypínače [elektroinstalace].

- Elektrické vodiče.

- Přípojky [elektroinstalace].

- Jističe.

- Kryty pro elektrické vypínače.

- Vypínací pojistky.

- Rozvod elektrické energie (zařízení pro -).

- Elektrody.

- Ozdobná příslušenství elektrických vypínačů a zásuvek.

- Kabelové spojky pro koaxiální kabely.

- Vodiče (izolované elektrické -).

- Pojistky [elektroinstalace].

- Pojistkové koncovky [elektroinstalace].

- Izolátory [elektroinstalace].

- Pantografy pro elektrické lokomotivy nebo tramvaje.

- Přívodní tyče [např. Pro tramvaje].

- Držáky pojistky.

- Potenciometry.

- Zásuvky [elektroinstalace].

- Redukce [elektroinstalace].

- Elektrická relé.

- Odpory [elektroinstalace].

- Reostaty.

- Přerušovače.

- Dvoucestné vypínače.

- Kondenzátory.

- Spojovací skříně [elektroinstalace].

- Zástrčky.

- Kabelovody [elektroinstalace].

- Kabelové svorky [elektroinstalace].

- Izolační svorky [elektroinstalace].

- Stabilizátory [elektroinstalace].

- Rozvaděče pro elektrická připojení.

- Rozvodné desky [elektroinstalace].

- Ochranná zařízení proti přepětí.

- Držadla na šňůry.

- Tepelné jímky.

- Přepěťové pojistky.

- Vypínačové kryty.

- Kabelová oka.

- Přípojky [elektroinstalace] (část -).

- Vypínače [elektroinstalace] (část -).

- Zásuvky [elektroinstalace] (část -).

- Zařízení na rozvod nebo ovládání elektrické energie.

- Upínací lišty [elektroinstalace].

- Ochranné rohové lišty [elektroinstalace].

- Adaptéry [elektřina].

- Krabice odbočné, odbočnice (elektrika).

- Spojovací zásuvky [elektřina].

- Ovládání elektrické energie (kryty na zařízení pro -).

- Řídicí, kontrolní panely (elektřina).

- Rozvod elektrické energie (kryty na zařízení pro -).

- Kolejnice elektrické jako podpěra projektorů nebo reflektorů.

- Identifikační obaly pro elektrické dráty (elekřina).

- Tlumení světla.

- Označující kryty [elektřina].

- Pantografy [elektřina].

- Připojení na elektrickou sít [elektřina].

- Bezpečnostní kryty pro elektrické zásuvky.

- Pouzdra na elektrické vodiče.

- Dráty (elektrické -).

- Adaptéry.

- Kryty rozvodek na elektrické zásuvky.

- Skříně pro rozvodové desky.

- Kabelové příchytky.

- Koncové prvky kabelů.

- Svorky na elektrické vedení.

- koaxiální zásuvky.

- Komutátory.

- Svorky ke kabelovodům.

- Přípojné soupravy.

- Spojovací zástrčka.

- Spojky.

- Konektory s kryty.

- Kryty na elektrické přístroje.

- Kryty na konektory.

- Kryty na elektrické vypínace.

- Vypínače k regulaci intenzity osvětlení.

- Elektrické spínací přístroje.

- Podstavec s přívodem elektřiny.

- vypínače elektrických obvodů.

- Elektrické spojky.

- Elektrické řídicí přístroje.

- Elektrické pohony.

- Elektrické vybavení.

- Elektrická rozvodová skříň.

- Elektrické spojky.

- Elektrické vypínače.

- elektrické vypínače a/nebo zástrčky.

- Přední kryty elektrických zásuvek.

- Přední panely elektrických zesilovačů.

- Úchyty na připevnění kabelů.

- Kryty na elektrické spojovací prvky.

- Kryty k zabudování elektrických a elektronických komponentů.

- Kontrolní upínací prvky pro konektory spojky.

- Kloubové spoje.

- Spojovací skříně.

- Spojovací svorky.

- Boční konektory a přídavné prvky.

- Světelné vypínače.

- Kombinovaná elektrická zařízení.

- Části krytů pro elektrické komponenty.

- Elektrické rozdvojky.

- Maticová těsnění pro koaxiální konektory.

- Desky na elektrické přístoje.

- Panely do elektrických zařízení.

- Kolíky (elektrické).

- Zadní část elektrických zesilovačů.

- Polovodičové nosiče.

- Polovodičová zařízení.

- Lišty na zásuvky.

- Zásuvky.

- Zásuvka.

- Spínací/rozváděcí skříně.

- Vypínače.

- Komutátory a zásuvky [elektrické].

- Přepínací přístroje.

- Tlakovzdušné vypínače.

- Pouzdra na elektrické části.

- Vestavěné a povrchové kryty na elektrická zařízení.

- Kabelové kanály.

- Vedení kabelů.

- Pláště kabelů.

- Kryty na rozdělovače kabelů.

- Opláštění elektrických zařízení.

- Součásti pro elektrická zařízení.

- Kryty na konektory.

- Ochranné rohové lišty (elektřina).

- Zařízení na spojení drátů nebo kabelů.

- Elektrické ovládací skříňky pro aktuátory.

- Elektrojiskrové obráběcí stroje.

- Přístroje pro elektrické instalace.

- Elektrické zásuvky.

- Elektrická přístroje.

- Elektrické zobrazovací moduly.

- Elektrické montážní prvky.

- Zabudované elektrické prvky.

- nožní spínače.

- Rámy pro spínače.

- Rošty.

- Izolační desky.

- Izolátory.

- Páčkové spínače.

- Modulární zásuvkové systémy.

- Části elektrických přístrojů.

- Rozvodné skříně.

- Ergonomické konzole.

- Ochranné kryty elektrických zařízení.

- Tlačítkové elektrické přístroje.

- Externí elektrické zobrazovací zařízení.

- Upínací lišty (elektřina).

- Rozdělovače.

- Přepěťové chrániče.

- Kryty na tlačítka elektrických přístrojů.

- Spínací skříně.

- Svorky.

- Neprodyšné zabudovatelné skřínky na elektrické přípoje.

- Zařízení na ukončení, spojování a napínání elektrických vodičů.

- Konstrukce obvodových desek zesilovače.

- Odbočení pro kabelové svazky.

- Centralizátory-rozvaděče pro spoje RS.

- Části neprodyšné zabudovatelné skřínky na elektrické přípoje.

- Rozdělovače elektrických kabelů.

- Kanály pro elektrické vodiče.

- Úchytky pro elektrické kabely.

- elektrické rozvodné skříně.

- Elektrické kontakty.

- Měniče frekvence.

- Pojistkové skříně.

- Podložky pojistek.

- Pojistkové destičky.

- Výkonné polovodičové moduly.

- Kryty na konektory.

- Rohraní člověk-stroj pro elektrická ochranná zařízení.

- Upevňovací fixační vložky pro elektrické kabely.

- Moduly zásuvek.

- Kazety na propojovací panely.

- Desky a spínače elektrických zařízení.

- Elektrické zásuvky.

- Tlakové spínače.

- Samonavíjecí prodlužky kabelů.

- Polovodičové moduly.

- Držáky krytů zásuvek.

- Kryty na elektrické zásuvky.

- Kabelové boxy.

- Kryty kabelů.

- Ochranné obaly na kabely.

- Kompaktní startéry.

- Držáky kabelů s optickými vlákny.

- Rámy na elektrické zásuvky.

- Konektorové bloky.

- Skříňka se svorkovnicí.

- Moduly solárních článků.