- Diaprojektory.

- Filmové promítačky.

- Filmy (prohlížečky na -).

- Prohlížečky diapozitivů.

- Zpětné projektory.

- Diaprojektory.

- Zařízení na prohlížení rentgenových snímků.

- Promítačky a prohlížečky.

- Projektory.

- Projektory na průsvitky.

- Prohlížečky.

- Vizuální předváděcí systémy.

- Vizuální projektory.

- Skříně na promítačky a prohlížečky.

- Zařízení na laserovou projekci.

- Videoprojektory.

- LCD projektory.

- Prohlížeče fotografií.