24.1. přístroje a vybavení pro lékaře, nemocnice a laboratoře. (2016-02-15)
24.1. přístroje a vybavení pro lékaře, nemocnice a laboratoře. (2016-02-15)
24.1. přístroje a vybavení pro lékaře, nemocnice a laboratoře. (2016-02-15)
24.1. přístroje a vybavení pro lékaře, nemocnice a laboratoře. (2016-01-25)
24.1. přístroje a vybavení pro lékaře, nemocnice a laboratoře. (2016-01-13)
24.1. přístroje a vybavení pro lékaře, nemocnice a laboratoře. (2015-12-02)
24.1. přístroje a vybavení pro lékaře, nemocnice a laboratoře. (2015-12-02)
24.1. přístroje a vybavení pro lékaře, nemocnice a laboratoře. (2015-12-02)
24.1. přístroje a vybavení pro lékaře, nemocnice a laboratoře. (2015-12-02)
24.1. přístroje a vybavení pro lékaře, nemocnice a laboratoře. (2015-12-02)
24.1. přístroje a vybavení pro lékaře, nemocnice a laboratoře. (2015-12-02)
24.1. přístroje a vybavení pro lékaře, nemocnice a laboratoře. (2015-12-02)
24.1. přístroje a vybavení pro lékaře, nemocnice a laboratoře. (2015-12-02)
24.1. přístroje a vybavení pro lékaře, nemocnice a laboratoře. (2015-12-02)
24.1. přístroje a vybavení pro lékaře, nemocnice a laboratoře. (2015-12-02)
24.1. přístroje a vybavení pro lékaře, nemocnice a laboratoře. (2015-12-02)

- Urychlovače částic.

- Přístroje k vyšetřování krve.

- Anestetické přístroje.

- Dezinfekční zařízení pro budovy.

- Audiometry.

- Autoklávy [lékařské].

- Přístroje a zařízení k vyšetřování očí.

- Inkubátory pro novorozence.

- Relaxační přístroje k lékařskému použití.

- Zubní přístroje [pevné].

- Membrány (stlačovaní) [rentgenových přístrojů].

- Přístroje pro diatermii.

- Vrtačky (zubní).

- Nemocnice (pevné přístroje a vybavení pro -).

- Ozařovací přístroje.

- Laboratoře (pevné přístroje a vybavení pro -).

- Ultrafialové lampy k lékařskému použití.

- Lékařské přístroje a vybavení [pevné].

- Lékaři (pevné přístroje a vybavení pro -).

- Mikrotomy.

- Kyslíkové stany.

- Ozonizátory k lékařskému použití.

- Stříkací pistole pro zubní lékaře.

- Odsavače slin [zubní].

- Zdroje rentgenového záření.

- Rentgenové lampy.

- Resuscitační přístroje.

- Sterilizátory k lékařskému použití.

- Potní přístroje k lékařskému použití.

- Ureteromické přístroje.

- Vibrátory pro zubní lékaře.

- Dezinfekční a sterilizační komory.

- Anestetické masky.

- Insuflační přístroje pro pneumotorax.

- Hmotové spektrografy.

- Operační stoly.

- Termoterapie (přístroje k -).

- Přístroje k transfúzi a odběru vzorků krve.

- Chromatografy.

- Diagnóza (přístroje a aparatury pro lékařskou nebo laboratorní -).

- Cvicební zarízení pro invalidy.

- Aparáty pro fyzioterapii.

- Spirometry pro lékarské úcely.

- Sterilizacní a dezinfekcní komory.

- Inkubátory [lékařské přístroje].

- zařízení pro zdravotní rehabilitaci.

- Uv léčivá zařízení.

- Propagátory (pěstovací množírny).

- Zařízení pro léčbu světlem [k lékařským účelům].

- Lékařské přístroje a vybavení [pevné] (část -).

- Zdroje rentgenového záření (část -).

- pomůcky pro zdravotně postižené (část -).

- aspirátory (odsávací zařízení) (část -).

- Katodové trubice.

- Přístroje a zařízení pro lékaře, nemocnice a laboratoře.

- Odsavače slin.

- Zařízení pro léčbu světlem.

- Stojany na podnosy.

- aspirátory (odsávací zařízení).

- kardiologické zařízení.

- pomůcky pro zdravotně postižené.

- Inkubátory.

- mikrosoustruhy pro chirurgii.

- operační křesla.

- operační sedadla.

- vzorkovací přístroje.

- přístroje na léčbu kůže.

- Sterilizátory.

- Testovací přístroje.

- léčebné přístroje.

- Příslušenství pro [lékařské] zdravotní přístroje.

- Přístroje na stimulaci žilního systému.

- Přístroje na stimulaci nervového systému.

- Analyzátory tělesného tuku s váhou.

- Kapilární přístroje.

- Zařízení na dálkové kardiologické monitorování.

- Ovládací panely a/nebo displeje pro lékařské přístroje.

- Sady misek na pěstování rostlin.

- zubní potřeby / násady na zuby zabraňující chrápání.

- Elektrokardiografy.

- Kazety do elektroforézy.

- Endotracheální trubice.

- Léčebný přístroj na nohy.

- Zdravotnické vybavení.

- Inkubátory.

- Věšáky intravenózního vybavení.

- Přístroje k provádění laboratorních analýz.

- Laboratorní přístroje.

- Měřící zařízení pro ultrazvukové diagnostické přístroje.

- Měřiče pro integrované diagnostické testovací systémy.

- Kyslíkové přístroje.

- Fyziologické umývací zařízení.

- Stojany na pipety.

- Stojany na pipety.

- Přenosné čtečky vnějšího onkologického dozimetru.

- Odsávačky do nosu.

- Rehabilitační vybavení.

- zařízení na zpracování vzorků.

- Přípravky na úpravu kůže.

- Stoly na radiologická vyšetření.

- Terapeutické podložky pro výkon akupresury.

- Manipulační zařízení pro endoskop.

- Ultrafialové přístroje.

- Ultrafialové léčebné přístroje.

- Roentgenový přístroj.

- Přístroje a vybavení pro podávání léků pacientovi.

- Automatické zásobníky na moč.

- Část biochemických analyzátorů.

- Bioenergetický oscilační systém.

- Klinické aplikační systémy pro podávání léčiv a krmiv.

- Porodní lůžka.

- Pracovní stanice systému stomatologické laboratoře.

- Nástroje pro elektrické lékařské ultrazvukové přístroje pro maxilofaciální použití (týkající se horní čelisti a tváře).

- Diagnostické nástroje a přístroje.

- Dialyzační přístroje.

- Dezinfekční přístroje.

- Simulátory svítání / smrákání.

- Adaptační zařízení na laboratorní varné desky.

- Nástroje pro elektrické lékařské ultrazvukové přístroje k léčbě kožních vředů.

- Vložky do nástavců na laboratorní varné desky.

- intraorální kamery.

- Měřící zařízení pro ultrazvukové diagnostické přístroje.

- Lékařské a laboratorní vybavení.

- Lékařské přístroje.

- Zařízení na zaznamenávání obrazových údajů, určené pro lékařské účely.

- Součást lékařských robotů.

- Přístroje na monitorování podávání léků.

- Well plates (destičky s jamkami na vzorky) na mikrokalorimetrii.

- Přístroje na výrobu koncentrovaného kyslíku k inhalaci a ke kosmetické péči.

- Polimerátory.

- Sada náplní do ortopedického přístroje.

- Clonící prvky.

- Třídiče pro lékařská zařízení na nahrávání obrazových údajů.

- Chirurgické přístroje.

- Modelovací vosky (dentální-).

- Zařízení pro vibrační léčbu.

- Odpařovače prchavých látek.

- Terapeutické rentgenové přístroje.

- Anatomické senzory.

- Přístroje na měření ztráty sluchu.

- Přístroje na léčbu svalů a péči o ně.

- Hadice odsávacích zařízení.

- Porodní stoličky.

- Přístroje na analýzu tělesného tuku.

- Sterilizátory lahví.

- Náplně do dýchacích přístrojů.

- Kryty dávkovačů.

- Gynekologická křesla.

- Chemické kontejnery.

- Přepravky na skladování zkumavek.

- Nádoby pro lékařské účely.

- Kryty rámů pro nemocniční pokoje.

- Zařízení na šíření těkavých látek.

- Zařízení pro měření srdečního tepu.

- Zařízení pro zahřátí lidského těla.

- Diagnostické přístroje pro lékařské účely.

- Kazety na digitální radiografii.

- Dilatátory.

- Přijímací stanice pro radiografické kazety.

- Elektrické parní sterilizátory.

- Elektrostimulační přístroje.

- Pohovky na vyšetřování.

- Laboratorní plynové hořáky.

- Stroje zrychlující srdeční tep.

- Hydroterapeutické přístroje [lékařské přístroje].

- Stojany na infúze.

- Inzulinové pumpy.

- Lékařské přístroje.

- Jednotky lékařské péče.

- Stimulátory svalů.

- Přístroje na zobrazování nukleární magnetickou rezonancí.

- Přístroje na pozitronovou emisní tomografii.

- Přístroje na ovládání pomocí stlačení dynamických vzduchových polštářků.

- Generátory pulsu.

- Rehabilitační zařízení.

- Vzorkovací zařízení.

- Snímací chipy pro biochemické analyzátory.

- Nádoby na vzorky.

- Difuzory.

- Zařízení na mytí lékařských a chirurgických nástrojů.

- Držáky pod bradu.

- Přístroje na úpravu chladem.

- Výhřevné desky pro laboratoře.

- Masky pro respirátory.

- Lékařská zařízení pro ultrazvukové pozorování.

- Lehátka na lékařská vyšetření.

- Součástky nosního připojení.

- Zařízení ke skladování a dodávce kyslíku.

- Rentgenové přístroje pro použití v zubním lékařství.

- Podnosy na chirurgické nástroje.

- Terapeutické přístroje.

- Přístroje pro sledování životně důležitých funkcí.

- Biochemické analyzátory.

- Klinické analyzátory.

- Kontrolní jednotky pro léčebné účely.

- Zařízení na léčbu teplem.

- Držáky pro lékařská ultrazvuková zařízení.

- Hrtanové masky.

- Lékařské monitorovací přístroje.

- Lékařská ultrazvuková zařízení.

- Monitory pro sledování stavu pacientů.

- Léčebná zařízení.

- Rentgenová zobrazovací zařízení.