13.1. generátory a motory. (2016-02-08)
13.1. generátory a motory. (2016-02-08)
13.1. generátory a motory. (2016-02-08)

- Dynama.

- Elektrické generátory.

- Elektrické motory.

- Rotory elektrických motorů a generátorů.

- Statory elektrických motorů a generátorů.

- Dynama pro jízdní kola.

- Statory elektrických motorů a generátorů (část -).

- Generátory a motory.

- Pláště na dynamo.

- Pláště na generátory.

- Motorové pláště.

- Dieselové generátory.

- Geotermální generátorová soustrojí.

- Větrné turbíny.

- Větrné turbíny.

- Vodní turbíny.

- Vodní generátorová soustrojí.

- Generátory větrných turbín.

- Větrné turbínové rotory.

- Větrné turbíny.

- Zařízení na výrobu energie.

- Generátory motoru.

- Hnací kola.

- Stroje poháněné větrnou energií.

- Ložiskové kryty pro elektromotory.

- Kryty na rotory elektromotorů.

- Regulátory měničů elektrického proudu pro elektrické motory.

- Plech pro elektromotory.

- Magnetická jádra.

- Rotory do větrných turbín.

- Modely agregátů na výrobu elektrického proudu.

- Hlavy válců pro motory.

- Převodové motory.

- Přenosné generátory.